Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Yasin Suresi

Yasin Suresi

Mekke döneminde indirilmiştir. 83 ayetten oluşarak ve ismini ilk ayeti olan “Ya-Sin” harflerinden almaktadır. Surede başlıca insanın yükümlülükleri, vahiy, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) yalanlayan Kureyş, Antakya halkına giden Hırıstiyan elçiler, Allah’ın (c.c.) birliğini ve kudretini gösteren kanıtlar, şeytan, can verdikten sonra dirilme, kıyamet, hesap ve ceza konu edilmektedir.

Yasin suresi, Mekke’de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Can Verdikten ardından dirilme ve haşre iman, belde vatandaşının kıssası ve Alemlerin Rabbi’nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet’tir, Kuranı Kerim’in en büyük suresi olarak onay edilir.

Yasin suresi vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s .a. v.) ‘in peygamberliğinin hakikat olduğuna konusunda Kuranı Kerim üzerine yemin ile başlar. Ardından azgınlık ve sapıklıkta süren ve peygamberlerin efendisi Muhammed b. Abdullah’ı  (s.a.v.) yalanlayan, dolayısı ile üzerlerine Allah’ın azap ve intikamı hak olan Kureyş kafirlerinden söz edmektedir.

Sonra bu sure vahyi ve peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesinin halkıyla ilgili kıssayı anlatır. Bunu, Kuran’ın; ret ve nasihat alınması amaçlı kıssaları anlatma hususundaki üslubuyla ifade eder.

Yasin suresi kavmine öğüt eden, nihayetinde kavmi aracılığıyla öldürülen ve Yüce Allah aracılığıyla cennete sokulan mü’min davetçi Habîbu’n -neccâr’ın vaziyetini anlatır. Onu öldürenleri, Yüce Allah (c.c.) mühlet vermeksizin öldürücü ve yok edici kuvvetli bir sesle cezalandırmıştır.

Yasin suresi bu harika kâinatta Allah’ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden bahsetmektedir. Buna, içerisinde hayat yer alan kupkuru arz sahnesinden başlayarak sırasıyla, gündüzün kendisinden sıyrılmasıyla kapkaranlık bir durum alan gece sahnesinden, Allah’ın kudretiyle, sapmadan bir yörüngede dönen parlak güneş sahnesinden, yörüngelerinde derece derece biçim alan aydan ve ilk kişilerin nesillerini yüklenip taşıyan dolu gemiden bahseder ki bunların tümü Allah’ın gücünü gösteren apaçık delillerdir.

Yasin suresi kıyamet ve onun korkunç hallerinden, üfürüldüğünde insanların kabirlerinden kalkacağı diriliş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehlinden, o korkunç günde müminlerle suçluların birbirlerinden ayırt edileceğinden, sonuçta bahtiyarların Naîm cennetlerinde, bedbahtların da cehennemin aşağı tabakalarında yer alacağından bahseder.

Yasin suresi “can verdikten ardından dirilme ve hesap” olarak bilinen ana konuyu ele alıp onun meydana geleceğine konusunda kesin kanıtları anlatarak sona erer.