Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Kategori: Uncategorized

Rüyada Yasin Okumak

Rüyada Yasin Okumak Rüyada yasin okumak devlette mevkiye çıkılacağına, iyi talihe, alın teriyle elde edilen nimete, planların gerçekleşeceğine, sevinçli olmaya, gelire gelecek fazlalığa, karmaşadan uzak bir hayatı olacağına, aşk yaşamında huzura, maddi zorluklardan kurtulmaya, sevince erişileceğine, uzunca ömre, kazancın kazançlı olacağına işaret eder. Rüyan

Yasin Suresi

Yasin Suresi Mekke döneminde indirilmiştir. 83 ayetten oluşarak ve ismini ilk ayeti olan “Ya-Sin” harflerinden almaktadır. Surede başlıca insanın yükümlülükleri, vahiy, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) yalanlayan Kureyş, Antakya halkına giden Hırıstiyan elçiler, Allah’ın (c.c.) birliğini ve kudretini gösteren kanıtlar, şeytan, can verdikten so

Yasin Suresi Dinle

Yasin Suresi Dinle Yasin Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi) * Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de YASİN’dir. Kim Yasin’i okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur’an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi) Yasin suresi okumak ve Yasin suresi dinlemek için, Lütfen Videodaki play işaretine basınız. “Kuran-ı Kerim’ in kalbi Yasin’dir …-Hz. Ali

Yasin Suresi Duası

Yasin Suresi Duası Yasin Suresi okunduktan sonra veya dinledikten sonra kısaca şu dua yapılabilir; Bismillahirrahmanirrahim Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna duaena vekdi hacetena bihurmeti sureti yasin ve ecirna minennari vemin azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin yarabbel alemiyne veselemun alel mürseliyne velhamdülillahi rabbil

Yasin Suresi Tefsiri

Yasin Suresi Tefsiri Peygamber (S.A.V.) Efendimizin Kavmi İle Olan Durumu Yasin Suresi Tefsiri Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 1- Yâ, Sîn. 2-4- Ey Muhammedi Kur’an-ı Hakîm’e and olsun ki,sen doğru üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. 5-6- Bu; babalan uyarümadığmdan, gafil kalmış bir mîlleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah

Yasin Suresi Önemi

Yasin Suresi Önemi Yasini Şerif müslümanların en çok okuduğu surelerden biridir. Yasini Şerif’in Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) için önemi oldukça çok büyüktür. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Yasin Suresi nin önemi hakkında birçok hadis buyurmuştur. Sevgili peygamberimiz, Yasin Suresine Kuran-ı Kerim’in kalbi demiş ve şöyle buyurmuşt

Yasin Suresi Faziletleri

Yasin Suresi Faziletleri Yasin-i Şerif’in Faziletleri Nelerdir? ≈ Yasin Suresi bütün dertlere şifadır, O Kur’an’ın kalbidir. ≈ Yasin Suresini geceleri okuyana Kur’an’ın tamamını yedi kere hatim etmiş kadar sevap yazılır. ≈ Yasin Suresi ne niyetle okunursa o niyet hayırlı bir şekilde kabul olunur. ≈ 41 Yasin Suresi hangi murad ile okunursa o murad hâsıl olur.

Yasin Suresi Arapça Oku

Yasin Suresi Arapça Oku Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) , Yasin suresi ni okuyanın çok se­vap kazanacağını, Mağfiret olunacağını, Sabahleyin bu sureyi okuyana kolaylık verileceğini, Gece okuyanın bağışlanmış olarak sabahlayacağını bildirmiştir. Yasin Suresi Arapça Sayfa 1 Yasin Suresi Arapça Sayfa 2 Yasin Suresi Arapça Sayfa 3 Yasin Suresi Arapça Sayfa 4 Ya

Yasin Suresi Türkçe Oku

Yasin Suresi Türkçe Oku Bismillâhirrahmânirrahîm 1) Yasin (2) Vel Kur’ân-il hakîm (3) İnneke leminel mürselîn (4) Alâ sırâtın müstakîm (5) Tenzîlel azîzirrahîm (6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn (8) İnnâ cealnâ fî a’nâkihim aglâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn (9)

Yasin Suresi ile İlgili Hadisler

Sûrenin Fazileti Hakkında Hadisler Yasin suresi fazileti hakkında bir çok hadis rivayet edilmiştir. Bunların kimi sahih, kimisi garip, kimisi de zayıf olmakla beraber toplamı, Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem), Yasin suresi ne gerçekten fazla önem verdiğini gösterir. 1. Tirmizî’nin rivâyet ettiği bir hadise göre: “Her şeyin bir kalbi vardır